Svishchev Aleksei Viktorovich

Place of work

Organization:
FGBOU VO "Omskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet"
Position:
магистрант

Author's articles(0)